Grävning och rörförsäljning

Weine Karlsson utför markarbeten och gräver för vatten och avlopp med hjul-och bandgrävare.

Han säljer rör och rördelar för vatten, avlopp och dränering.

Dessutom utför Weine diverse, småreparationer.

Weine nås på telefon:

Bilder från de senaste grävjobben/projekten

 hittar du  här : 

Weines och Filips senaste projekt, en Buster 400. Upprustad och numera körbar!    Kan användas till mycket, vedkörning t.ex.

0493-50157