Tjustad.se © 2011

            

 

 

 

Tjustads historia

 

 

Gården har tidigare varit en by med fyra huvudgårdar. Från 1800-talets mitt ägdes tre av gårdarna av Stackelbergs på Stensnäs.

Nuvarande mangårdsbyggnaden byggdes 1875-76. Den förste som bodde i huset hette Hjalmar Hazelius (han var kusin med Skansens grundare Artur Hazelius).

Från sekelskiftet och fram till 1930-talet bodde två ogifta systrar, Louise och Honorine Stackelberg, på Tjustad.

 

 

 

 

 


1932 köptes gården av Annes farmor och farfar som hade mjölkproduktion.

1959-63 drevs Tjustad av Annes pappa, Ebbe Johnsson, tillsammans med granngårdarna Melby och Stensäs i företaget ”Jord och Djur” som satsade på köttdjur.

 

 

 

 

                         Ebbe Johnsson med Herefordtjuren Osmond.

 

 

 

Anne och Weine köpte 1987 ”Komministerbostället”, som var större delen av den fjärde gården i ursprungliga Tjustad by. De drev lantbruket på Tjustad fram till år 2000. Idag är åkermarken utarrenderad, och de ägnar sig istället åt keramik respektive grävning, samt skogsbruk. Dottern Ebba är fjärde generationen på Tjustad.


För fler detaljer om Tjustads historia går det bra att kontakta Weine.

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan: "Skogshyddan" användes som omklädningsrum vid tennisplanen under grevinnornas tid. Huset flyttades under 50-talet, och blev en bra lekstuga.

 

 

 

 

 

 

 

                       Kusken Albin Fredriksson med grevinnornas ekipage, 1910-tal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Johnsson, 1940-tal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Tjustad, 1940-tal.

 

 

Köket i stora huset, 1910-20-tal

                 

 

          

 

                         

Åttakantigt utedass.

 

 

 

                 

Skördearbete, 1950-tal.

 

 

 

 

 

 

 

Tvättstugan byggdes 1909,

och användes för att tvätta gårdens tvätt fram till

1940-talet.

Idag används stugan ibland

 till utställningslokal.